Света Дева
Света Дева

Православна ризница - Создавањето на човекот (гостин ѓакон Димитар Арсовски)
Православна ризница - Создавањето на човекот (гостин ѓакон Димитар Арсовски)