Параклис “Свети Архангел Михаил” Главатов – Штип

Параклис “Свети Архангел Михаил” Главатов – Штип. Датира од 14 век. Во 1981 година е извршена санација на истата. Иконите на иконостасот се од 19 век, автор непознат.