Ванчо Џаџовски

Свештеник Ванчо Џаџовски, тел. 033/432-373, 071/940-121; роден на 15. 05. 1969 година во с. Разловци, средно образование завршил во МПБ во Скопје, ракоположен во ѓаконски чин на 02. 08. 1997 година, а за свештеник на 14. 01. 1998 од Митрополитот Брегалнички Стефан.