Васко Шонтевски

Парохиски свештеник Васко Шонтевски, с. Трботивиште; тел. 070/522-674; роден на 27. 07. 1968 година во Ратево – беровско. Средно богословско образование завршил во МПБ Скопје, ракоположен во ѓаконски чин на 08. 11. 1992 година, а за свештеник на 09. 11. 1992 од Митрополитот Брегалнички Стефан.