Зоран Стојанов

Парохиски свештеник Зоран Стојанов, Подареш, Радовиш; тел. 032/641-483; 070/515-692; роден на 15. 01. 1966 година; средно Богословско образование завршил во МПБ Скопје, ракоположен во ѓаконски чин на 19. 07. 1986 година, а за свештеник на 20. 07. 1986 од Митрополитот Брегалнички Стефан.