Контакт:

Македонска Православна Црква - Брегалничка Православна Епархија – Штип

Ул: Тошо Арсов бр. 3 Поштенски Фах бр. 97, 2000 Штип Македонија

Тел. 00389(0)32/397 – 172